Sofia Ribeiro Group, Europe tour

Europe Tour May 2017/Blue Note Poznan (Poznan, Poland)

May 31, 2017
Sofia Ribeiro Group, Europe tour
Juan Andrés Ospina music

Sofia Ribeiro, voice
Juan Andrés Ospina, piano/voice
Petros Klampanis, upright bass
Marcelo Woloski, percussion

©2020 Juan Andrés Ospina, All Rights Reserved